Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100

obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – silnice č. III/24420, ul. Nedomická, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118) a k.ú. Nedomice (717100), k.ú. Všetaty (787485)   9.11.2019  
SPU 442847/2019 - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís 5.11.2019  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice č. III/24413 - ulice Labská, par.č. 818/1 v obci Tišice (535222), v katastrálním území Kozly u Tišic (767352) Tišice  30.10.2019  
VV - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - rekonstrukce komunikace - silnice č. III/24420, 25.10.2019  
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2019 (xls)
Informace pro veřejnost (pdf)
 
23.10.2019  
INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, NA NĚMŽ BYLO ZASTUPITELSTVO OBCE SEZNÁMENO S VÝSLEDKY KONTROLY VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE, S PŘIJATÝMI NÁPRAVNÝMI OPATŘENÍMI A S OPATŘENÍMI K ZAMEZENÍ OPAKOVÁNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH KONTROLOU 18.10.2019  
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 14.10.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 5.10.2019  
R O Z H O D N U T Í - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ, záměr„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)“ 5.10.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocenívlivů 3. aktualizace Zásad územního rozv, oje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území 5.10.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – silnice č. III/24420, ul. Nedomická, k.ú. Ovčáry u Dřís 19.9.2019  
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 19.9.2019  
MZE-16212, Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 2.9.2019 31.12.2022
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 23.8.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, MZE - kůrovec. 4.4.2019 31.12.2022
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019
Příloha: Informační brožura ÚZSVM - Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
5.3.2019  
Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
28.2.2019  
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti uzavřená mezi obcemi Město Neratovice a Obec Ovčáry. 8.1.2019  
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstranění stromoví 10.9.2018  
Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí k. ú. Všetaty a k. ú. Chlást u Tišic. 16.5.2018  
Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedomice, s částí k. ú. Všetaty. 16.5.2018  
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Ovčáry a městem Neratovice k zajištění činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 17.4.2017  
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ovčáry u Dřís 12.4.2017  
Schválený rozpočet Svazku obcí Cecemínsko 22.3.2017  
Schválený rozpočet a rozpočtové opatření obce 22.3.2017  
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Neratovice a obcí Ovčáry - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků 20.9.2016  
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o kommplexních pozemkových úpravách v k.ú. Ovčáry vč. částí k.ú. Všetaty a Chrást u Tišic. 2.6.2016  
Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Ovčáry 41
Příloha: INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
4.1.2016  
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o výkonu činnosti obecní policie.
Vydal: Obec Ovčáry
12.6.2013  
INFO KANALIZACE
V případě poruchy nebo jakéhokoliv problému souvisejícím s provozem kanalizace volejte
na telefonní číslo 724 311 153 (provozovatel kanalizace)
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
19.10.2011  
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2019
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2018
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2017
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2016
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2015
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2014
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2013
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2012
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2011
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2010
 Archiv úřední desky 2006 - 2009

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist