Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100

obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Komplexní pozemková úpravva v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Chrást u Tišic a k.ú. Nedomice - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků.
Přílloha:
Situační mapa
13.5.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
3.4.2019  
FÚ, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 - Veřejná vyhláška, zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796,
Vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019.
24.4.2019  
Návrh závěrečného účtu obce Ovčáry za rok 2018.
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Ovčáry za rok 2018  
16.4.2019  
Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
Přílohy:
FIN 2-12 M.pdf
Příloha.pdf
Rozvaha.pdf
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodař. za rok 2018.pdf

 
16.4.2019  
Pozvánka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 8.4.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, MZE - kůrovec. 4.4.2019 31.12.2022
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019.doc
 
3.4.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Oznámení o době a místě konání voleb
3.4.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsku
2.4.2019  
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019
Příloha: Informační brožura ÚZSVM - Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
5.3.2019  
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti uzavřená mezi obcemi Město Neratovice a Obec Ovčáry. 8.1.2019  
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2018 (xlsx)
Informace pro veřejnost (doc)
 
12.10.2018  
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstranění stromoví 10.9.2018  
Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí k. ú. Všetaty a k. ú. Chlást u Tišic. 16.5.2018  
Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedomice, s částí k. ú. Všetaty. 16.5.2018  
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Ovčáry a městem Neratovice k zajištění činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 17.4.2017  
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ovčáry u Dřís 12.4.2017  
Schválený rozpočet Svazku obcí Cecemínsko 22.3.2017  
Schválený rozpočet a rozpočtové opatření obce 22.3.2017  
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Neratovice a obcí Ovčáry - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků 20.9.2016  
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o kommplexních pozemkových úpravách v k.ú. Ovčáry vč. částí k.ú. Všetaty a Chrást u Tišic. 2.6.2016  
Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Ovčáry 41
Příloha: INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
4.1.2016  
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o výkonu činnosti obecní policie.
Vydal: Obec Ovčáry
12.6.2013  
INFO KANALIZACE
V případě poruchy nebo jakéhokoliv problému souvisejícím s provozem kanalizace volejte
na telefonní číslo 724 311 153 (provozovatel kanalizace)
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
19.10.2011  
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2019
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2018
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2017
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2016
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2015
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2014
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2013
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2012
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2011
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2010
 Archiv úřední desky 2006 - 2009

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist