Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100

obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2022.
Návrh Střednědobého výhledu na roky 2022-2024.
29.11.2021  
DSO Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2022.
DSO Cecemínsko - Návrh Střednědobého výhledu na roky 2023-2025.
29.11.2021  
Veřejná vyhláška - OOP - Přechodná úprava provozu od 19.11.2021 do 23.11.2021 12.11.2021  
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Příloha:
DIO - Brandýs.
12.11.2021  
Vyjádření ZD Dřísy a.s._Provozování závlahové soustavy Labe V. 21.10.2021  
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 17.10.2021  
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchv rámci akce „Stará Boleslav – oprava komunikace II/331“, 24.3.2021  
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2021 (xls)
Informace pro veřejnost (pdf)
 
8.3.2021  
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 o poskytování informací podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 12.2.2021  
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Ovčáry u Dřís - oznámení o vystavení návrhu. 19.12.2019  
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy ke kalamitnímu poškození lesních porostů, 10.12.2019 31.12.2022
MZE-16212, Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 2.9.2019 31.12.2022
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 23.8.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, MZE - kůrovec. 4.4.2019 31.12.2022
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019
Příloha: Informační brožura ÚZSVM - Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
5.3.2019  
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti uzavřená mezi obcemi Město Neratovice a Obec Ovčáry. 8.1.2019  
Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí k. ú. Všetaty a k. ú. Chlást u Tišic. 16.5.2018  
Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedomice, s částí k. ú. Všetaty. 16.5.2018  
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Ovčáry a městem Neratovice k zajištění činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 17.4.2017  
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ovčáry u Dřís 12.4.2017  
Schválený rozpočet Svazku obcí Cecemínsko 22.3.2017  
Schválený rozpočet a rozpočtové opatření obce 22.3.2017  
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Neratovice a obcí Ovčáry - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků 20.9.2016  
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o kommplexních pozemkových úpravách v k.ú. Ovčáry vč. částí k.ú. Všetaty a Chrást u Tišic. 2.6.2016  
Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Ovčáry 41
Příloha: INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
4.1.2016  
INFO KANALIZACE
V případě poruchy nebo jakéhokoliv problému souvisejícím s provozem kanalizace volejte
na telefonní číslo 724 311 153 (provozovatel kanalizace)
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
19.10.2011  
 VÝROČNÍ ZPRÁVY o poskytování informací podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2021
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2020
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2019
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2018
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2017
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2016
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2015
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2014
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2013
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2012
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2011
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2010
 Archiv úřední desky 2006 - 2009

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist