Obsah stránky

Památky

Kříže v Ovčárech

Na katastru obce jsou celkem dva kříže.

Starší z křížů - křížek na návsi u obecního úřadu

Stojí ve vsi u silnice. Letopočet na něm není již znát. Býval na něm i nápis, ale během let byl vyškrábán od dětí, které si po všechna léta okolo křížku hrály. Ve farních záznamech bohužel není zápis, který by ověřil jeho stáří, ale podle odhadu stojí asi od roku 1800.

Původně stál na vyvýšeném místě, obrácen k východu. Roku 1946 byl rozebrán, vršek na kterém stál byl odvezen, okolo zřízena zahrádka a kříž byl pak postaven znovu na původní místo, ale již na úroveň okolního terénu. Při tom byl obrácen dnešním směrem k silnici.

Druhý kříž - křížek z r. 1881 před obcí směrem na Chrást

Na území obce Ovčáry stojí za vesnicí směrem ke Chrástu, kde se silnice křižovala s cestou vedoucí od mostu u Kostelce přes Cecemín k Čečelicím. Tento kříž je kamenické dílo sochaře F. Kofránka z Hořic a jako materiálu je použito hořického pískovce. Byl postaven roku 1881, dle nápisu: „Z poslední vůle manželů Štamfesta Václava a Anny z Nedomic č. 11.“

Kříž je obrácen k východu a ve stěnách jeho mohutného těla jsou vytesány reliéfy svatých. Na stranu východní znázorňující boleslavské Paladium s chrámem, na severní straně stojí sv. Václav, na západní straně sv. Anna a k jihu sv. Jan Nepomucký.

Umístění toto není náhodné, nýbrž směřuje vždy v tu stranu kde jsou jmenovaných sv. chrámy a nebo památky.  Kolem kříže bývala kamenná zahrádka, která však léty byla poškozena tolik, že nedomská obec v létech 1930 nechala kříž ohradit znovu železnými trubkami. I toto ohrazení však vzalo za své. Dvě lípy stojící u kříže vysázeny byly současně roku 1881.

Zvonička a zvonek v OvčárechZvonička v Ovčárech, foto archiv obce

Zvoneček v Ovčárech zavěšený na zděné zvoničce uprostřed vesnice, má svou pohnutou historii a je dnes nejstarší v okolí. Pochází z r. 1802 - tuto informaci lze přečíst na plášti zvonku, na opačné straně je reliéf sv. Jiří na koni, kterak zabíjí draka.

Zvonek má rozměry 36 x 26 cm a váží 19 kg. Písmena LWK litá na spodním okraji pláště, jsou iniciálami jména dílny, která zvonek lila. Původně býval, jako většina vesnických zvonků, zavěšen na dřevěné zvonici, kterou tvořil dřevěný sloup nahoře rozdvojený. Nad zvonkem tvořila ochranu šindelová stříška nahoře ukončená železným křížkem. Přes časté opravy se tento sloup udržel až do roku 1888, kdy byl pro velikou sešlost nahrazen nynější zvoničkou. Postavil ji stavitel Eder z Kostelce.

Zvonek málem nepřečkal světové války.

27. června 1916 měl být z úředního nařízení sňat a jako řada ostatních zvonků na vesnicích odvezen a roztaven. V noci před stanoveným dnem sejmutí přistavili bratři Josef a František Fabiánové z Ovčár ke zvoničce žebřík, zvoneček sňali, odnesli a zakopali na zahradě své usedlosti. Když se na to druhý den přišlo, nastalo veliké hledání a vyšetřování, ale marně. Za trest nedostali lidé v Ovčárech lístky na chleba. Teprve 28. října 1918 byl přinesen do hostince a bylo prozrazeno kdo a kde jej uložil.

Za druhé světové války byl zvonek zabrán pro vojenské účely německé říše po druhé. Dne 16. března 1942 byl sejmut a odvezen. Tentokrát se nikdo neodvážil zvonek zachránit a dokonce byl v noci z 15. na 16. března hlídán, aby se neopakovala situace z minulé války.
 
Zvonek však náhodou nebyl zničen a nalezl se po válce v Praze na Maninách mezi jinými zvony. Byl přivezen a zavěšen na své původní místo dne 18. srpna 1946 při slavnosti dožínek.

Zvonička byla poprvé opravena v r. 1947, bohužel zedník, který stavbu provedl otloukl secesní omítku i letopočet a vytvořil hladkou omítku.

Dnes je zvonek z obavy před zcizením sejmut a ukryt.

7. října 1923 byl v Ovčárech slavnostně odhalen  pomník svým 13 padlým spoluobčanům v I. sv. válce. Autorem pomníku byl kameník Břetislav Vobořil z Kralup. Stavební náklad obnášel 8.000 Kč.

Pietní akt zahájili zpěvem národní hymny děti z nedomické školy, poté následovalo přivítání občanů starostou obce p. Josefem Fabiánem a sirotkem po padlém Františkem Vaňkem, který přednesl oslavnou báseň.

Na slavnosti hrála vojenská hudba z Kostelce nad Labem, slavnostní projev přednesl legionář štábní kapitán Otakar Vaněk.

Text na pomníku:

Nám i budoucím
na paměť Osvobození
národa 
k oslavě národním
hrdinům a našim padlým 
ve světové válce
1914-1918.

 

Pomník padlým v Ovčárech v r. 1928                                                             Pomník padlým v Ovčárech 11.5.2011, foto: archív OÚ
foto: archív 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.