Obsah stránky

Czech POINT

 

Úřední hodiny pracoviště Czech POINT na obecním úřadě Ovčáry
Pondělí 08.00 - 14.00   17.00 - 19.00
Středa 08.00 - 14.00   17.00 - 19.00

 

Kontaktní místo Czech POINT na obecním úřadě v Ovčárech bylo vybaveno z prostředků Integrovaného operačního programu za podpory Evropské Unie a Centra regionálního rozvoje.

 

eGON - jako symbol egovernmentu - moderního, přátelského a efektivního úřadu

 

 

 

 

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa

Poskytujeme tyto služby - Výpis z veřejných evidencí:

 • Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku

U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:
Katastr nemovitostí - název katastrálního území a list vlastnictví
(LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ subjektu
Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení
 

Aktuální ceník služeb:

 • Katastr nemovitostí  100 Kč a každá další str. 50 Kč
 • Výpis z bodového hodnocení řidičů  100 Kč a každá další str. 50 Kč
 • Živnostenský rejstřík  100 Kč každá další str. 50 Kč
 • Rejstřík trestů  100 Kč
 • Obchodní rejstřík  100 Kč a každá další str. 50 Kč

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů (RT)

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě .

Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z RT elektronicky, zaplatí žadatel dle zákona o správních poplatcích částku 100,-Kč (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje) v hotovosti – nevylepuje se žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována pracovištěm Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst.1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ve znění pozdějších předpisů – tedy formou vyplnění tiskopisu.

Systém Czech POINT umožňuje vytisknout tuto žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji.V takovém případě se na žádost vylepí kolek v hodnotě 100,-Kč a žádost úřad zašle ke zpracování na Rejstřík trestů. Výpis z RT obdrží žadatel poštou do max. 30-ti dnů a to na adresu, kterou uvede na žádosti.

 • Bodové hodnocení osoby

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě.

Výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.

U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto:

za první stranu výpisu 100,-Kč, za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.