Obsah stránky

Informace o obci

 

Ovčáry, obec ležící v jihovýchodní části polabské nížiny na pravém břehu řeky Labe nedaleko města Brandýs n/L - Stará Boleslav při silnici na Mělník a při železniční trati z Nymburka do Mělníka.

Obec je známá pěstováním zeleniny a  jezerem, které leží v těsném sousedství obce a i když patří do katastru obce Křenek, je v povědomí lidí známo jako jezero Ovčáry.

 

 

Základní statistické údaje

Počet částí: 1
Katastrální výměra: 438 ha
Počet obyvatel: 480   (k 1.1.2013)
Pošta: Ne
Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ve výstavbě
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ne

Symboly obce

Rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obce Ovčáry
Vlajka a znak

Občanská vybavenost 

Stávající občanská vybavenost odpovídá velikosti obce a skutečnosti, že po dlouhou dobu byla obec spojena se sousedními Nedomicemi, kde byla část občanské vybavenosti soustředěna (škola a školka) a funguje i po rozdělení obcí nadále. Obchod se smíšeným zbožím a hospoda zabezpečují dostatečné základní potřeby obyvatelstva.

V bývalém Domě služeb je nyní umístěn Obecní úřad Ovčáry, v obci je vybudován sportovní areál, který provozuje TJ Sokol Ovčáry - Nedomice.

Za základními zdravotnickými službami jezdí obyvatelé do Všetat, kde je ordinace obvodního, zubního a dětského lékaře, gynekologa a lékárna. Vzhledem k poloze obce na okraji okresu je nepříjemné dojíždění do okresního města Mělník do úřadů a za vyšší občanskou vybaveností. Většina obyvatel je nucena v těchto případech využívat individuální dopravu. Za kulturním vyžitím zajíždí značná část občanů do hlavního města.

V obci velmi dobře pracuje fotbalový oddíl. Mužstvo TJ Sokol Ovčáry každý rok postupovalo z okresního přeboru až do Oblastního přeboru (středočeského), kde úspěšně hraje.

Zásobování pitnou vodou
V obci je veřejný vodovod, provozovaný a.s. Vodovody Kladno - Mělník. Vodovodní síť byla nedávno dokončena.

Odkanalizování a čištění odpadních vod
V obci prozatím není zajištěno centrální odvádění odpadních vod a jejich čištění. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích nebo jímány do žump na vyvážení. Stavba veřejné kanalizační sítě je od konce roku 2001 ve stadiu přípravy.

Nadřazené inženýrské sítě
Energetické napojení je provedeno ze soustavy 22 kV napětí z rozvodny Kostelec nad Labem. Vedení VVN ani nadřazené telekomunikační trasy územím obce neprocházejí.

 

Obecní úřad Sportovní areál Náves

Demografický a urbanistický popis obce

Urbanistické řešení
Zastavěná část obce leží prakticky na rovině. Sídlo je obklopeno ornou půdou.

V zástavbě obce můžeme zřetelně rozlišit dvě části. První je rozložena při silnici z Brandýsa nad Labem do Mělníka. Zde je soustředěna především starší zástavba a historické centrum obce - původní zemědělské usedlosti, dnes většinou přestavěné, a venkovské domky, kterými místy prorůstá novější rodinná zástavba.

Druhou část obce - směrem k Labi, tvoří novější meziválečná a poválečná výstavba rodinných domů. Je zde rovněž umístěn sportovní areál - fotbalové hřiště.

Rysy původní návsi jsou již takřka setřeny, jako dnešní střed obce lze přesto určit část obce od křížku u obecního úřadu po zvoničku s rybníčkem.

rok Ovčáry Nedomice
domy obyv. domy obyv.
1584 10 50 17 85
1654 pusté 0 4 16
1713 8 80 16 160
1777 18 - 33 -
1800 26 - 43 -
1842 31 - - -
1849 38 202 52 356
1873 61 61 368
1900 95 461 67 398
1910 116 558 78 416
1921 126 587 81 407
1930 148 609 - 362
1950 - - 289
1970 - - - 260
1980 - 436 - 241
1991 - - - 237
2001 - 402 - 266
2008 - 434 - 266
2010 - 432    

Doprava

Silniční doprava
Z významnějších silničních komunikací má vliv na obce silnice II. třídy č. 331 spojující Mělník se Starou Boleslaví-Brandýsem nad Labem, která prochází sousední obcí Ovčáry. Dále obcí prochází silnice III. třídy č. 24420 ve směru na Nedomice do Všetat.

Železniční doprava
Severním okrajem obce prochází železniční trať č. 072 ve směru Lysá nad Labem, Všetaty, Mělník, Děčín, Ústí nad Labem. Trať je elektrifikovaná a svými parametry umožňuje provoz osobních vlaků, rychlíků i spěšných vlaků včetně nákladové dopravy. Osobní železniční zastávka byla zřízena v roce 1942.

Cyklistická doprava
Tato doprava v tomto rovinatém území v poslední době zažívá velký rozvoj především s nárůstem turistických cest do zdejších atraktivních míst, jako jsou koupaliště ve Lhotě a v Křenku/Ovčárech.

Geografický popis - přírodní podmínky

Geografický popis
Obec Ovčáry patří mezi obce jihovýchodní části mělnického okresu.

Ovčáry leží v jihovýchodní části polabské nížiny na pravém břehu řeky Labe nedaleko města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav při silnici na Mělník a při železniční trati z Nymburka do Mělníka. Přímo sousedí s obcí Nedomice, se kterou po dlouhou dobu tvořily jeden celek. Vzhledem k těsnému sousedství obce spolupracují v řadě záležitostí, především týkajících se občanského a technického vybavení.

Za základní obsluhou spadají Ovčáry jednoznačně do Všetat, za vyšší obsluhou oscilují mezi Mělníkem a Brandýsem nad Labem - Starou Boleslaví, případně Neratovicemi.

Přírodní podmínky
Území obce leží v mírně teplé oblasti, v okrsku mírně teplém, suchém, s mírnou zimou. Území spadá do oblasti středního Polabí v soustavě České tabule, má téměř rovinný charakter s nadmořskou výškou okolo 166 m. Nejbližší terénní zlom je vrch Cecemín mezi Nedomicemi a Dřísy dosahující výšky 238 m.

Území je po staletí intenzivně zemědělsky využíváno, dlouhodobá zemědělská kultivace území zcela změnila původní vegetační společenstva. Je prakticky odlesněno a veškerá půda přeměněna na ornou.

V jižní části katastru, kde došlo za První republiky k napřímení Labe místně přechází v mokřady porostlé rákosem.

Fotogalerie obce

Jezero Křenek
Obec
Pomník padlým v Ovčárech
foto: archív OÚ
Křížek z r. 1881 před obcí
Křížek na návsi u obecního úřadu
foto archiv obce
Zvonička v Ovčárech
foto archiv obce
Letecký pohled na Ovčáry
foto: Tomáš Hora THC
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.