Obsah stránky

Starší sejmuté dokumenty

Rok 2020

Text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ „IV. etapy sítě tlakové kanalizace obce Ovčáry“   22.12.2020 08.01.2021
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 14.12.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 06.12.2020 15.12.2020
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2021 26.11.2020 15.12.2020
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2021 24.11.2020 15.12.2020
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Ovčáry na roky 2021 - 2023. 24.11.2020 15.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 10.11.2020 19.02.2021
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 9.11.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 01.11.2020 09.11.2020
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 24.09.2020 08.03.2021
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2020 (xls)
Informace pro veřejnost (pdf)
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB HLASOVÁNÍ (drive-in) - pro osoby, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covid-19 - UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH STANOVIŠŤ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 22.09.2020 16.10.2020
Návrh zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Dřísy. 14.09.2020 16.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020 13.09.2020 26.08.2021
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 13.09.2020 16.10.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 13.09.2020 16.10.2020
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 04.09.2020 16.10.2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Pozvánka - Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 7.9.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti   30.08.2020 08.09.2020
OOP_Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – „Ovčáry - rekonstrukce vážních míst - instalace technologie“, silnice č. II/331, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118). 24.08.2020 08.09.2020
OOP_Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – II/331, část ul. Boleslavská, k.ú. Tišice (767361) a k.ú. Chrást u Tišic (767344) 24.08.2020 08.09.2020
Oznámení o záměru obce vložení majetku do hospodaření 22.08.2020 08.09.2020
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce 22.08.2020 08.09.2020
Návrh GP (1).pdf
SPÚ - Oznámení - svolání závěrečného jednání - KoPÚ Ovčáry u Dřís. 11.08.2020 02.09.2020
SPÚ - Oznámení - svolání závěrečného jednání - KoPÚ Nedomice. 11.08.2020 02.09.2020
 Veřejná vyhláška - návrh výroku ÚR - Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ovčáry 31.07.2020 16.08.2020
Přílohy:
28JV19-E-EI 0.2.pdf
28JV19-E-EI 0.3.pdf
28JV19-E-EI 0.4.pdf
Ministerstvo zemědělství, č.j.: 33784/2020-MZE-16212 - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,  30.07.2020 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU 10.07.2020 30.07.2020
na pozemní komunikaci – „Ovčáry - rekonstrukce vážních míst“ silnice č. II/331, k.ú.Ovčáry u Dřís (717118)
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 06.07.2020 08.04.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 06.07.2020 31.05.2021
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 09.03.2020 24.09.2020
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2020 (xls)
Informace pro veřejnost (pdf)
OZNÁMENÍ A VÝZVA - Oznámení páté úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Neratovice 2020 06.03.2020 02.09.2020
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 8.6.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 30.05.2020 09.06.2020
Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce.pdf 23.05.2020 09.06.2020
Návrh - geometrický plán.pdf
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019. 20.05.2020 09.06.2020
Fin_31.12.2019.
Rozvaha_31.12.2019.
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 20.05.2020 10.07.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU TIŠICE 12.05.2020 10.07.2020
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů - Daň z nemovitých věcí na rok 2020, č.j. 1915810/20/2100-11460-200796 27.04.2020 01.06.2020
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019. 07.04.2020 09.06.2020
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – oprava povrchu komunikace III/10158 v obci Dřísy 20.03.2020 03.04.2020
SEDOS - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 10.2.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 01.02.2020 14.02.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU 21.01.2020 07.02.2020
Zajišťování běžné údržby silnic II. a III. třídy v rozsahu přílohy č. 5 vyhl. MDaS č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v působnosti silničního správního úřadu Neratovice
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se upravuje přechodná úprava provozu - oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro rok 2020 09.01.2020 21.01.2020
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o výkonu činnosti obecní policie. 12.06.2013 31.07.2020

Rok 2019

Text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.12.2019 03.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2019, o místních poplatcích 11.12.2019 03.01.2020
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 9.12.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 29.11.2019 12.12.2019
SPÚ - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nedomice. 20.11.2019 31.12.2019
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2020 20.11.2019 12.12.2019
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2023 20.11.2019 12.12.2019
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2020. 14.11.2019 12.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ovčáry na roky 2020-2022    
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – silnice č. III/24420, ul. Nedomická, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118) a k.ú. Nedomice (717100), k.ú. Všetaty (787485)   09.11.2019 02.12.2019
SPU 442847/2019 - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís 05.11.2019 24.03.2020
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice č. III/24413 - ulice Labská, par.č. 818/1 v obci Tišice (535222), v katastrálním území Kozly u Tišic (767352) Tišice  30.10.2019 20.11.2019
VV - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - rekonstrukce komunikace - silnice č. III/24420, 25.10.2019 20.11.2019
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 23.10.2019 09.03.2020
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2019 (xls)
Informace pro veřejnost (pdf)
INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, NA NĚMŽ BYLO ZASTUPITELSTVO OBCE SEZNÁMENO S VÝSLEDKY KONTROLY VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE, S PŘIJATÝMI NÁPRAVNÝMI OPATŘENÍMI A S OPATŘENÍMI K ZAMEZENÍ OPAKOVÁNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH KONTROLOU 18.10.2019 11.11.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocenívlivů 3. aktualizace Zásad územního rozv, oje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území 05.10.2019 22.11.2019
R O Z H O D N U T Í - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ, záměr„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)“ 05.10.2019 20.11.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 14.10.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 05.10.2019 11.11.2019
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 19.09.2019 16.10.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – silnice č. III/24420, ul. Nedomická, k.ú. Ovčáry u Dřís 19.09.2019 20.11.2019
Veřejná vyhláška - pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře. 13.09.2019 05.10.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - výstavba nové vodovodní přípojky v obci Ovčáry – silnice č. III/24420, přechodná úprava silničního provozu na silnici č. III/24420 24.08.2019 13.09.2019
Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře 15.08.2019 02.09.2019
Veřejná vyhláška - Pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení s velkým počtem účastníků 09.08.2019 02.09.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní místní komunikaci, 07.08.2019 26.08.2019
v rámci akce: „Ovčáry, kNN pro parc. č. 192/20
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti paní Kristýně Dlaskové. 07.08.2019 26.08.2019
Optimalizace trať. úseku Lysá n.L. - Mělník - doplnění. 04.08.2019 13.09.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 15.7.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 07.07.2019 26.08.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - oprava železničního přejezdu Všetaty. 28.05.2019 17.06.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 3.6.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti. 25.05.2019 10.06.2019
Oznámení, že v části katastrálního území Ovčáry u Dřís a byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkové úpravy. 13.05.2019 17.06.2019
Komplexní pozemková úpravva v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Chrást u Tišic a k.ú. Nedomice - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků. 13.05.2019 17.06.2019
Přílloha: Situační mapa
FÚ, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 - Veřejná vyhláška, zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796, 24.04.2019 17.06.2019
Vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019.
Veřejná vyhláška - stavební povolení k umístění a stavbě vodního díla 24.04.2019 13.05.2019
Návrh závěrečného účtu obce Ovčáry za rok 2018. 16.04.2019 10.06.2019
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Ovčáry za rok 2018  
Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018. 16.04.2019 10.06.2019
Přílohy:
FIN 2-12 M.pdf
Příloha.pdf
Rozvaha.pdf
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodař. za rok 2018.pdf
Pozvánka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 08.04.2019 17.06.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 03.04.2019 10.06.2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 03.04.2019 10.06.2019
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019.doc 
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 03.04.2019 10.06.2019
Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 02.04.2019 10.06.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsku
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU od 30.5. 2019 15.35 hod. do 30.5. 2019 15.50 hod. při sportovní akci – cyklistický amatérský závod Praha – Doksy 2019. 29.03.2019 16.04.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení - prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu vč. přípojek. 27.03.2019 16.04.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu, 21.03.2019 08.04.2019
oprava železničních přejezdů P 2783, P 2784 a P 2785 v okolí obcí Všetaty a Ovčáry – silnice č. II/244, III/24420, účelová komunikace parc.č. 372/40, přechodná úprava silničního provozu a nařízení úplné uzavírky na uvedených komunikacích - v katastrální území Všetaty (787485), Ovčáry u Dřís (717118)
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 11.3.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti. 03.03.2019 20.03.2019
Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 28.02.2019  
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu z důvodu opravy a údržby silnic II. a III. tříd v působnosti silničního řádu Neratovice na rok 2019. 04.01.2019 23.01.2019
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 12.10.2018 23.10.2019
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2018 (xlsx)
Informace pro veřejnost (doc)
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 31.08.2018 04.04.2019
KoPÚ Nedomice - oznámení o ustanovení opatrovníka pro účastníky řízení KoPÚ Nedomice. 12.07.2018 03.04.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice, vydal Státní pozemkový úřad 20.06.2018 03.04.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís, vydal Státní pozemkový úřad 19.06.2018 03.04.2019

 

Rok 2018

Text oznámení Vyvěšeno od Vyvěšeno do
Oznámení - Veřejná vyhláška zahájení vystavení a projednání Návrhu Územního plán obce Záryby. 03.12.2018 23.01.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 10.12.2018 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců. 01.12.2018 12.12.2018
Oznámení o záměru obce pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy bez č.p. nebo č.e. (víceúcelová stavba), ve vlastnictví obceOvčáry. 23.11.2018 12.12.2018
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2019 23.11.2018 12.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2019:.  13.11.2018 12.12.2018
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019 dle paragrafů.pdf    
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019 dle položek.pdf    
Svazek obcí Cecemínsko - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU.pdf    
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021.doc 13.11.2018 12.12.2018
Dražební vyhláška č.j.: 192 EX 10/05 - 50   31.10.2018 30.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Ovčáry 31.10.2018 23.10.2018 07.11.2018
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 12.10.2018 23.10.2019
Výzva ÚZSVM (pfd)    
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2018 (xlsx)    
Informace pro veřejnost (doc)    
Dražební vyhláška č.j.: 080 EX 227/16 - 639   04.10.2018 23.11.2018
Oznámení o době a místě konání voleb 18.09.2018 08.10.2018
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 24.9.2018 v 19.30 hod. v hospodě U Šulců. 17.09.2018 08.10.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstranění stromoví 10.09.2018 08.09.2020
Volby do Zastupitelstva obce Ovčáry konané ve dnech 5. a 6. října 2018. 05.09.2018 08.10.2018
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise    
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 31.08.2018 04.04.2019
MĚÚ v Neratovicích - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany 'Ovčáry pro všechny'. 14.08.2018 29.10.2018
MĚÚ v Neratovicích - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany 'Sdružení nezávislých kandidátů'.    
Volby do Zastupitelstva obce Ovčáry konané ve dnech 5. a 6. října 2018. 13.08.2018 08.10.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků    
KoPÚ Ovčáry u Dřís, s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Chrást u Tišic a k.ú. Nedomice - oznámení o vyložení soupisu nároků. 10.08.2018 05.09.2018
Volby do Zastupitelstva obce Ovčáry konané ve dnech 5. a 6. října 2018. 27.07.2018 08.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.    
KoPÚ Nedomice - oznámení o ustanovení opatrovníka pro účastníky řízení KoPÚ Nedomice. 12.07.2018 03.04.2019
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 26.06.2018 29.10.2018
Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí konané ve dnech 5.10.2018 a 6.10.2018. 26.06.2018 08.10.2018
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022. 22.06.2018 08.10.2018
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice, vydal Státní pozemkový úřad 20.06.2018 03.04.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís, vydal Státní pozemkový úřad 19.06.2018 03.04.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 20.6.2018 v 19.30 hod. v hospodě U Šulců 13.06.2018 21.06.2018
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA č.j. 106 EX 729/10-232 17.05.2018 28.06.2018
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 02.05.2018 02.06.2018
Verejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 9.5.2018 v 19.30 hod. v hospodě U Šulců 02.05.2018 14.05.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 26.04.2018 29.05.2018
Návrh závěrečného účtu obce Ovčáry za rok 2017.pdf 11.04.2018 10.05.2018
1. Fin 2-12 2017.pdf    
2. Rozvaha 2017 Ovčáry.pdf    
3. VZZ 2017.pdf    
4. Příloha 2017 Ovčáry.pdf    
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.pdf    
Návrh závěrečného účtu 2017.pdf    
Návrh závěrečného účtu svazku obcí Cecemínsko za rok 2017. 11.04.2018 10.05.2018
Cecemínsko - Výkaz Fin 2-12.pdf    
Cecemínsko - Příloha.pdf    
Cecemínsko - Rozvaha .pdf    
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - Cecemínsko.pdf    
Návrh závěrečného účtu Cecemínsko 2017.pdf    
Cecemínsko - Výkaz zisku a ztráty.pdf    
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1754643/18/2100-11460-200796, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 11.04.2018 14.05.2018
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 10.04.2018 12.10.2018
Výzva ÚZSVM (pdf)    
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2018 (xlsx)    
Informace pro veřejnost    
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti: adresát Květoslava Pospíšilová - Oznámení o zahájení řízení č.j. 73/2018/EO 28.03.2018 16.04.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti: adresát Petr Marek - Oznámení o zahájení řízení č.j. 72/2018/EO 28.03.2018 16.04.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti: adresát Marek Šidlo - Oznámení o zahájení řízení č.j. 71/2018/EO 28.03.2018 16.04.2018
Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu Tišice 11.03.2018 30.04.2018
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 5. 3. 2018 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců 26.02.2018 08.03.2018
SPÚ - Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu v k.ú. Ovčáry u Dřís. 07.02.2018 09.03.2018
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nedomice s částí k.ú. Všetaty a komplexní pozemková úprava k.ú Ovčáry u Dřís s částí k.ú. Všetaty a Chrást u Tišic - zápis z úvodního jednání. 01.02.2018 28.02.2018
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 12.2. 2018 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců 05.02.2018 22.02.2018
Výsledky II. kola voleb 'Volba prezidenta ČR' ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Ovčáry 27.01.2018 05.02.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA 15.01.2018 29.01.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 08.01.2018 29.01.2018
Přehled o telefonním spojení do volební místnosti v Neratovicích a spádových obcí    
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 07.11.2017 29.01.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků    
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.09.2017 30.11.2018

 

Rok 2017

Text oznámení Vyvěšeno od Vyvěšeno do
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 14.12.2017 15.01.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta    
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 14.12.2017 15.01.2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise    
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 11.12. 2017 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců. 02.12.2017 13.12.2017
Informace o vydané územním plánu Ovčáry 30.11.2017 20.12.2017
SPÚ - Oznámení o zahájení řízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí k.ú. Všetaty a k.ú. Chrást u Tišic.  24.11.2017 21.12.2017
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Ovčáry na období 2018-2020.  24.11.2017 13.12.2017
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2018. 24.11.2017 13.12.2017
Příloha k Návrhu rozpočtu 2018.pdf    
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/331 v obci Ovčáry. 15.11.2017 04.12.2017
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v části k.ú. Ovčáry u Dřís a na části k.ú. Chrást u Tišic. 11.11.2017 21.12.2017
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí  k. ú. Všetaty a k.ú. chráást u Tišic - Oznámení o zjištování průběhu hranic. 11.11.2017 21.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Cecemínsko na období 2018 - 2020. 11.11.2017 13.12.2017
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 08.11.2017 24.11.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 07.11.2017 29.01.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků    
Oznámení vydání územního plánu Ovčáry 07.11.2017 23.11.2017
Opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se vydává ÚP Ovčáry    
1-T-LEG-ZCU.pdf    
2-T-LEG-HV.pdf    
3-T-LEG-VPS.pdf    
4-T-LEG-KOO.pdf    
5-T-LEG-ZPF.pdf    
6-T-LEG-SV.pdf    
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2018 dle paragrafů 06.11.2017 13.12.2017
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 01.11.2017 04.12.2017
Pokyny k podání žádostic    
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 3/2017 o místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. 17.10.2017 06.11.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 25.10. 2017 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců 17.10.2017 31.10.2017
Dražební vyhláška 191 EX 573/16-51 05.10.2017 09.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. 29.09.2017 31.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb.    
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 25.09.2017 10.04.2018
Výzva ÚZSVM (pdf)    
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2017 (xlsx)    
Informace pro veřejnost    
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. 25.09.2017 31.10.2017
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise    
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.09.2017 30.11.2018
MZE - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 14.09.2017 30.09.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. 02.09.2017 31.10.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků    
Oznámení k záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce - části pozemku p.č. 1062/1 23.08.2017 13.09.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. 21.08.2017 31.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.    
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 01.08.2017 04.09.2017
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 2/2017, o místních poplatcích. 27.07.2017 14.08.2017
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 27.07.2017 14.08.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 26.7. 2017 v 19.30 hod. v hospodě U Šulců 18.07.2017 27.07.2017
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby 'Spouštěná studna S1 na pozemku parc.č.  204/5 11.07.2017 27.07.2017
Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky ve vlastnictví obce - p.č. 181/3, 181/4, části pozemků 179/7, 179/9, 181/1, 1141/4 za účelem provozování fotbalového, sportovního hřiště. 04.07.2017 27.07.2017
Oznámení o záměru obce pronajmout nebytové prostory ve vlastnictví obce - nebytové prostory v přízemí budovy bez č.p. nebo č.e. (víceúčelová stavba) 04.07.2017 27.07.2017
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby 'Spouštěná studna S1 na pozemku parc. č. 204/5. 16.06.2017 03.07.2017
Opatření obecné povahy 38/2017, kterým se na vodní cestě Křenecké jezero vymezuje část vodní cesty 02.06.2017 19.06.2017
pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)  
Vydal: Státní plavební správa    
Příloha: mapka vymezené vodní plochy pro vodní lyžování    
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí na rok 2017 28.04.2017 29.05.2017
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 13/2017a výzva k uplatnění připomínek, kterým se na dvodní cestě Křenecké jezero vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem. 25.04.2017 15.05.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry, které se bude konat ve čtvrtek 27.4. 2017 19.04.2017 28.04.2017
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Ovčáry u Dřís. 11.04.2017 28.04.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ovčáry za rok 2016 03.04.2017 28.04.2017
Závěrečný účet obce Ovčáry za rok 2016 03.04.2017 28.04.2017
Pozvánka Honebního společenství Ovčáry - Nedomice na jednání řádné Valné hromady, která se koná 1.4.2017 22.03.2017 20.04.2017
Návrh zadání ÚP Všetaty 18.03.2017 20.04.2017
Zadání ÚP Všetaty.    
DSO Cecemínsko - Závěrečný účet 2016. 16.03.2017 28.04.2017
DSO Cecemínsko - rozvaha.    
DSO Cecemínsko - výkaz zisků a ztráty.    
DSO Cecemínsko - příloha.    
DSO Cecemínsko - Fin 2-12.    
DSO Cecemínsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.    
Rozhodnutí o umístění stavby 'Vrtaná studna na parc. č. 527/96 v k.ú. Ovčáry u Dřís 16.03.2017 03.04.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, č. j. SVS/2017/032268-S - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy, v katastru obce Záryby   13.03.2017 27.03.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, č. j. SVS/2017/031696-S - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy, v katastru obce Kostelec nad Labem 10.03.2017 27.03.2017
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 01.03.2017 25.09.2017
Výzva ÚZSVM (pdf)    
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2017 (xlsx)    
Informace pro veřejnost    
Veřejná vyhláška - Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 4 ÚP Dřísy 01.03.2017 20.04.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mění mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/017199-S ze dne 5.2.2017, (dále jen „MVO“), 01.03.2017 10.03.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v úterý 28.2. 2017 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců 20.02.2017 01.03.2017
MŽP,č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17 - Veřejná vyhláška - OOP stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 13.02.2017 01.03.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy: Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Záryby č.k.ú. 791016. 09.02.2017 13.03.2017
Příloha: Mapka ochranného pásma    
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy v ochranném pásmu stanoveném v katastrálním území 717118 Ovčáry u Dřís: 06.02.2017 10.03.2017
Pokyny pro drobnochovatele.    
Nařízení Státní veterinární správy pro Středočeský kraj.    
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost.    
Mapka ochranných pásem.    
Sčítací listy 1    
Sčítací listy 2    
Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem vysocepatogenní aviární influenzy pro období jaro 2017 ve Středočeském kraji  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. a obci Ovčáry. 02.02.2017 20.02.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Obce Ovčáry 14.12.2016 02.01.2017
Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změněných map BPEJ pro k.ú. Ovčáry u Dřís. 06.12.2016 16.01.2017
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017 06.12.2016 16.01.2017
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 27.09.2016 01.03.2017
Výzva ÚZSVM (pdf)    
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)    
Informace pro veřejnost    

 

Rok 2016

Text oznámení Vyvěšeno od Vyvěšeno do
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Obce Ovčáry 14.12.2016 02.01.2017
Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změněných map BPEJ pro k.ú. Ovčáry u Dřís. 06.12.2016 16.01.2017
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017 06.12.2016 16.01.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 14.12.2016 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců 06.12.2016 15.12.2016
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2017 29.11.2016 15.12.2016
Rozhodnutí - Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace 18.11.2016 05.12.2016
Oznámení o záměru obce pronajmout nebytové prostory ve vlastnictví obce - nebytové prostory v přízemí budovy bez č.p. nebo č.e. (víceúčelová stavba), která je součástí pozemku stp.č. 355 v k.ú. Ovčáry. 09.11.2016 29.11.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 31.10. 2016 v 19.00 hod. na obecním úřadě. 22.10.2016 01.11.2016
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecní povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škold na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 18.10.2016 31.12.2016
Příloha:    
Návrh Opatření obecné povahy    
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2017 15.10.2016 01.11.2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH -umístění dopravního značení. 14.10.2016 31.12.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR - druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 28 Mělník se uskuteční  14. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin a 15. 10. 2016 od 8:00 – 14:00 hodin. 10.10.2016 16.10.2016
Oznámení - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Ovčáry 05.10.2016 14.11.2016
Přílohy:    
Návrh OOP - text, ÚP Ovčáry.    
1-T-LEG-ZCU.pdf    
2-T-LEG-HV.pdf    
3-T-LEG-VPS.pdf    
4-T-LEG-KOO.pdf    
5-T-LEG-ZPF.pdf    
6-T-LEG-SV.pdf    
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemmních komunikacích na silnici II/331, III/24420 a místní komunikaci v obci Ovčáry, 04.10.2016 01.11.2016
Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Dřísy 03.10.2016 15.11.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 27.09.2016 01.03.2017
Výzva ÚZSVM (pdf)    
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)    
Informace pro veřejnost    
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti paní Romaně Lískovcové. 26.09.2016 18.10.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložní písemnosti panu Martinu Oberreiterovi. 26.09.2016 18.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 20.09.2016 18.10.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016    
Oznámení o době a místě konání voleb    
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 12.09.2016 06.12.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti paní Romaně Lískovcové, Oznámení o výslechu svědků, č.j. 190/2016/EO 31.08.2016 20.09.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti panu Martinu Oberreiterovi, Oznámení o výslechu svědků,  č.j. 189/2016/EO 31.08.2016 20.09.2016
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - úpravy a doplnění dopravního značení v obci Ovčáry., naše č.j. 222/2016 25.08.2016 11.10.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.08.2016 18.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.08.2016 18.10.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti panu Martinu Oberreiterovi, Oznámení o zahájení řízení č.j. EO-189/16/EO 10.08.2016 29.08.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti paní Romaně Lískovcové, Oznámení o zahájení řízení č.j. EO-190/16/EO 10.08.2016 29.08.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání a vystavení Návrhu zadání územního plánu Záryby. 13.07.2016 15.11.2016
Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace III/24424 v k. ú. Čečelice 30.06.2016 06.12.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 29.6. 2016 v 19.30 hod. na obecním uřadě. 22.06.2016 30.06.2016
Dražební vyhláška 031 Ex 1556/13 - 46 – dobrovolná dražba 13.06.2016 12.07.2016
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02. 07.06.2016 30.08.2016
Přílohy:    
MZP_OOP_priloha2_pripominky.pdf    
MZP_OOP_zlepsovani_kvality_ovzdusi.pdf    
MZP_OOP_priloha3.pdf    
MZP_program_zlepsovani_kvality_ovzdusi_CZ02.pdf    
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce 07.06.2016 30.06.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 6.6. 2016 v 19.30 hod. na obecním úřadě. 30.05.2016 07.06.2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se STANOVUJE MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU na pozemních komunikacích v katastrálním území obcí Ovčáry, Čečelice, Byšice 20.05.2016 07.06.2016
Stavební povolení na stavbu: Rekonstrukce komunikace III/24420 Nedomice 20.05.2016 07.06.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, Závěrečný účet obce za rok 2015 18.05.2016 07.06.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 29.04.2016 30.05.2016
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU OVČÁRY 18.04.2016 24.05.2016
Přílohy:    
Opatření obecné povahy č. 1/2016, Územní plán Ovčáry.    
1-T-LEG-ZCU.pdf    
2-T-LEG-HV.pdf    
3-T-LEG-VPS.pdf    
4-T-LEG-KOO.pdf    
5-T-LEG-ZPF.pdf    
6-T-LEG-SV.pdf    
Veřejná vyhláška - Nařízení ústního jednání 'Rekonstrukce komunikace III/244420 Nedomice, Ovčáry, Všetaty' 13.04.2016 29.04.2016
VV - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu. 24.03.2016 09.04.2016
 Vydal MĚÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy, Č.j.: MěÚN/15132/2016    
Oznámení k pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v k.ú. Ovčáry 23.03.2016 20.05.2016
VV - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ OHLÁŠENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - Rekonstrukce komunikace III/24420 Nedomice, Vydal MĚÚ Neratovice, odbor správy majetku, Č.j.: MěÚN/13947/2016 23.03.2016 09.04.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 11.03.2016 27.09.2016
Závěrečný účet DSO Cecemínsko 2015.pdf 11.03.2016 07.06.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2015 (1).pdf    
Příloha 122015.pdf    
Fin 2 12 122015.pdf    
Rozvaha 122015.pdf    
Výkaz zisků a ztráty 2015.pdf    
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 9. 3. 2016 v 19.00 hod. v restauraci U Šulců. 02.03.2016 10.03.2016
Oznámení o zámeru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce pozemek p.c. 452/41 o výměře 148 m2 16.02.2016 03.03.2016
Veřejná vyhláška - byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) 28.01.2016 22.02.2016
Dražební vyhláška č.j.: 054 EX 1550/09 - 308 14.01.2016 20.05.2016
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 14.01.2016 02.02.2016
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pani Janu Kučovi 08.01.2016 25.01.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení o zastavení správního řízení 16.12.2015 04.01.2016
Matrika Všetaty 15.12.2015 04.01.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 11.12.2015 11.03.2016
ČEZ - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 11.09.2015 06.05.2016
Nařízení Města Neratovice č. 3 ze dne 16. prosince 2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov 13.01.2010 06.12.2016
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.