Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100
fax: 315 699 633
obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 Archiv úřední desky
 
 Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry - soupis sejmutých  dokumentů za rok 2010 
text oznámení vyvěšeno sejmuto
Od 21. 12. 2010 obecní úřad uzavřen - dovolená
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
17.12.2010 3.1.2011
Posuzování vlivů na životní prostředí "Mlýn Dřísy"
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
10.12.2010 17.1.2011
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - RD Antošovi
Vydal: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a´ÚP
10.12.2010 28.12.2010
Změna cen vodného a stočného na rok 2011
Vydal: Vodárny Kladno - Mělník
9.12..2010 2.1.2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 15.12.2010 od 19.00. hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
7.12..2010 16.12.2010
Posuzování vlivů na životní prostředí "Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Záryby - Křenek"
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
1.12..2010 17.1.2011
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2011
Vydal: DSO Cecemínsko
1.12..2010 16.12..2010
Návrh rozpočtu obce na rok 2011
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
30.11..2010 3.1.2011
Zápis z jednání dne 22.11.2010
Vydal: Obec Ovčáry
22.11.2010 9.12.2010
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.1.2010
Vydal: Obec Ovčáry
12.11.2010 17.1.2011
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku služby malého rozsahu s názvem „Zajištění bankovního úvěru na kanalizaci obce Ovčáry“
Vydal: Obec Ovčáry
9.11.2010 3.1.2011
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ovčáry
Místo konání: Ovčáry - sál hospody U Šulců
Doba konání:  8. 11. 2010 v 19,00 hodin
31.10.2010 9.11.2010
Oznámení o domě a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky - 2. kolo
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
21.10.2010 24.10.2010
Předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce Ovčáry a do Senátu Parlamentu České republiky
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
16.10.2010 9.11.2010
Zveřejnění záměru obce Ovčáry o pronájmu nemovitosti - Ovčáry záměr pronajmout nebytový prostor o výměře cca 80m2, v budově obecního úřadu
Vydal: Obec úřad Ovčáry
7.10..2010 25.10.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu  6.10.2010 od 19.00. hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
29.9.2010 7.10.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
27.9.2010 17.10.2010
Oznámení o projednávání upraveného návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Kostelec nad Labem
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
20.9.2010 13.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Moca
Vydal: Celní úřad Praha D1
14.9.2010 30.9.2010
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
3.9.2010 17.10.2010
Informace o počtu a sídlech volebních.okrsků
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
31.8.2010 29.10.2010
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
30.8.2010 17.10.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 6.9.2010 od 19.00. hod.v restauraci U Šulců.
Program jednání:ČOV+Kanalizace-aktuální informace
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
30.8.2010 7.9.2010
Rozhodnutí - kandidátní listina volební strany Sdružení nezávislých kandidátů
Rozhodnutí - kandidátní listina volební strany Občanská demokratická strana
Vydal: MěÚ v Neratovicích
23.8.2010 17.10.2010
Nařízení č. 2 o ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení včelího moru
Vydal: Krajská veterinární správa Sč kraje
27.7.2010 9.11.2010
Stavební povolení pro přístavbu RD čp. 58
Vydal: Stavební úřad městyse Všetaty
12.7.2010 30.9.2010
Informace o volbách do zastupitelstev měst a obcí v říjnu 2010
Vydal: Město Neratovice
9.7.2010 18.8.2010
Dražební vyhláška - pozemek parc.č. 176, budova č.p. 99
Vydal: Exekutorský úřad Písek
7.7.2010 6.9.2010
Oznámení o zahájení stavebního řízení na pozemcích st.p.č. 96 a p.p.č. 187/4
Vydal: Stavební úřad Všetaty
25.6.2010 12.7..2010
Zveřejnění záměru - Změna č. 2 ÚP dokumentace obce Ovčáry
Vydal: Obec Ovčáry
21.6.2010 30.10.2010
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích
Vydal: Obec Ovčáry
21.6.2010 7.7..2010
VV - veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu obce Dřísy v pondělí dne 30.8.2010
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor územního plánování
9.6.2010 18.8.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat 16.6.2010 od 19.00. hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
9.6.2010 17.6.2010
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
29.5.2010 14.7.2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  za rok 2009
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
11.5.2010 14.7.2010
 Zveřejnění záměru obce Ovčáry o prodeji nemovitosti
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
11.5.2010 26.5.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
11.5.2010 14.7.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
10.5.2010 14.7.2010
OZNÁMENÍ - Očkování psů proti vzteklině bude probíhat ve středu 28.dubna od 17.00. hodin před Obecním úřadem 21.4.2010 28.4.2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
12.4.2010 12.5.2010
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu
Vydal : Pozemkový fond ČR
12.4.2010 14.7.2010
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.2 územního plánu obce Kostelec nad Labem
Vydal: Měú Neratovice, úřad územního plánování
8.4.2010 14.7.2010
Rozhodnutí o zrušení stavebního povolení - WATER SPORTS KOPA, spol. s r.o.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje, odbor regionálního rozvoje
8.4.2010 14.7.2010
Oznámení o zahájení řízení o změně ÚP č. 1 obce Tišice
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor územního plánování
1.4.2010 14.7.2010
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
1.4.2010 14.7.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - GSM-R, Kolín-Všetaty-Děčín
Vydal: Úřad městyse Všetaty
31.3.2010 19.4.2010
Nařízení SVS MVO vakcinace Katarální horečky (BT)
Vydal: Krajská veterinární správa pro Sč kraj
26.3.2010 10.10.2011
Cecemínsko: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
15.3.2010 30.4.2010
Cecemínsko: Závěrečný účet za rok 2009
Vydal: DSO Cecemínsko
15.3.2010 30.4.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 22.3.2010 od 19.00. hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
15.3.2010 26.3.2010
VV - územní rozhodnutí a stavební povolení, Ovčáry Pískovna Kopa
Vydal: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP
10.3.2010 26.3.2010
Cena závlahy pro rok 2010 - První Labská, s.r.o.
Vydal: První Labská, s.r.o.
10.3.2010 26.3.2010
VV - zahájení řízení o návrhu změny č. 3 územního plánu obce Dřísy
Vydal: Obecní úřad Dřísy
22.2.2010 18.8.2010
Oznámení o uložení písemnosti pro poplatníka : Petr Linha, 1972
Vydal: Celní úřad Mělník
12.2.2010 26.3.2010
INFORMAČNÍ LETÁK FINANČNÍHO ÚŘADU V NERATOVICÍCH
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
11.2.2010 14.7.2010
Změna cen vodného a stočného
Vydal: Vodárny Kladno - Mělník
8.2.2010 3.1.2011
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení
Ovčáry Pískovna Kopa
Vydal: Úřad městyse Všetaty
4.2.2010 22.2.2010
Žádost o zaslání požadavků a připomínek do návrhu železničního jízdního řádu pro období 2010/2011
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
2.2.2010 22.2.2010
Oznámení o zahájení územního řízení GSM-R Děčín, Všetaty, Kolín
Vydal:  Úřad městyse Všetaty
1.2.2010 22.2.2010
VV - Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č.1 úp Křenek
Vydal: Měú Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
29.1.2010 15.3.2010
Nařízení Města Neratovice č. 3 ze dne 16. prosince 2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor ŽP
13.1.2010 6.12.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 20.1.2010 od 19.00. hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obec Ovčáry
13.1.2010 20.1.2010
Nabídka pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Ohrada
Vydal: Obec Všetaty
28.9.2009 14.7.2010
Informace k výměně řidičských průkazů 12.9.2009 3.1.2011
 

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena