Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100
fax: 315 699 633
obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry 
text oznámení vyvěšeno sejmutí
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise na 12.12.2012
Vydal: Obecní úřad  Ovčáry
11.12.2012 14.1.2013
Změna cen vodného a stočného od 1.1.2013
Vydal: Vodárny Kladno- Mělník
4.12.2012 3.1.2014
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1.1.2013
Vydal: Obec Ovčáry
4.12.2012 4.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad  Ovčáry
26.11.2012 4.2.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad  Ovčáry
26.11.2012 14.1.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovcáry se bude konat v pondelí 3.12. 2012 v 19.00 hod.v restauraci U
Šulcu.
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
26.11.2012 4.12.2012
Zveřejnění záměru obce Ovčáry o pronájmu nemovitosti - nebytový prostor na parcele st. 355
Vydal: Obec Ovčáry
16.11.2012 4.12.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
16.11.2012 4.12.2012
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 3 ÚP Tišice
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
15.11.2012 4.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad  Ovčáry
8.11.2012 13.12.2012
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2013
Vydal: DSO Cecemínsko
8.11.2012 4.12.2012
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
 
17.10.2012 4.12.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
26.9.2012 15.10.2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 10.9. 2012 v 19.30 hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obec Ovčáry
3.9.2012 13.9.2012
Rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na pozemku p.p.č. 242/41, stavebník Pavel Rada
Vydal: Úřad městyse  Všetaty
29.8.2012 14.9.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
27.8.2012 15.10.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
27.8.2012 15.10.2012
Úřad práce varuje před podvodníky !!!
Vydal: ÚP Mělník
23.8.2012 17.6.2013
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci„Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na územíStředočeského kraje
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP140K

Vydal: Ministerstvo životního prostředí
22.8.2012 22.10.2012
Upozornění pro vlastníky pozemků v uvedených evropsky významných lokalitách
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
2.8.2012 4.1.2013
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
1.8.2012 15.10.2012
Oznámení o výběrovém řízení č. SHMS/045/2012 - prodávaný majetek orná půda, zemědělský půdní fond
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
24.7.2012 22.8.2012
NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 9.12.2012 do 14.12.2013
Návrh železničního řádu pro období 2012-2013 - průvodní dopis

Vydal: Krajský úřad Sč kraje
22.6.2012 2.8.2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 20.6. 2012 v 19.30 hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obec Ovčáry
13.6.2012 28.6.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - oplocení na pozemcích p.p.č. 311/34 a p.p.č. 311/35 v k.ú. Ovčáry, stavebník Vratislav Srb a Věra Srbová.
Vydal: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP
13.6.2012 28.6.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti paní Ivaně Hladíkové, r. 1963, Ovčáry čp.99,
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
4.6.2012 19.6.2012
VV - Oznámení o uložení písemnosti panu Jaroslavu Hladíkovi, r. 1961, bytem Ovčáry čp.99
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
4.6.2012 19.6.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti paní Ivaně Hladíkové, r. 1994, Ovčáry čp.99,
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
4.6.2012 19.6.2012
Zveřejnění záměru obce o pronájmu nemovitosti
Vydal: Obec Ovčáry
31.5.2012 15.6.2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 6.6. 2012 v 18.30 hod.na Obecním úřadě.
Vydal: Obec Ovčáry
30.5.2012 6.6.2012
Rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR GSM-R Děčín-Všetaty-Kolín
Vydal: Úřad městyse Všetaty
30.5.2012 15.6.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti paní Janě Hladíkové, r. 1986, Ovčáry čp.99,
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
4.6.2012 5.6.2012
Usnesení č.j. 054 EX 1550/09-118  Dražba movitých věcí proti povinnému Jan Fabián, Ovčáry 33, IČ 12394904
Vydal: Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor
16.5.2012 25.5.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti paní Janě Hladíkové, r. 1986, Ovčáry čp.99,
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
15.5.2012 30.5.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti paní Ivaně Hladíkové, r. 1963, Ovčáry čp.99,
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
15.5.2012 30.5.2012
VV - Oznámení o uložení písemnosti panu Jaroslavu Hladíkovi, r. 1961, bytem Ovčáry čp.99
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
15.5.2012 30.5.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti paní Ivaně Hladíkové, r. 1994, Ovčáry čp.99,
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
15.5.2012 30.5.2012
Stavební povolení na stavbu: RD, stavebník Zdeněk Kašing, Jaroslava Kašingová
Vydal: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavy a ÚP
14.5.2012 30.5.2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 23.5. 2012 v 19.30 hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obec Ovčáry
16.5.2012 24.5.2012
Rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na pozemku p.p.č. 311/10, staveník Van Tiep Nguyen,
Vydal: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavy a ÚP
9.5.2012 24.5.2012
Závěr zjišťovacího řízení posuzování vlivů na ŽP: Program rozvoje územního obvodu Sč. kraje - aktualizace 2011
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
30.4.2012 16.5.2012
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody)
Vydal: Úřad pro civilní letectví
30.4.2012 23.5.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Ivanu Hladíkovou, r. 1963
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
25.4.2012 10.5.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Jaroslavu Hladíkovou, r. 1961
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
25.4.2012 10.5.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Janu Hladíkovou, r. 1986
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
25.4.2012 10.5.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Ivanu Hladíkovou, r. 1994
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
25.4.2012 10.5.2012
Oznámení o výběrovém řízení na prodej majetku ve vlastnictví ČR
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
18.4.2012 16.5.2012
Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Polabí u Kostelce,  kterou se vymezuje evorpsky významná lokalita CZ0210152 Polabí u Kostelce, oznámení možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o toto území a oznámení tohoto návrhu vlastníkům.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
5.4.2012 7.5.2012
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR GSM-R Děčín-Všetaty-Kolín
Vydal: Úřad městyse Všetaty
3.4.2012 19.4.2012
Vyúčtování čištění odpadních vod pro rok 2012
Vydal: DSO Cecemínsko
28.3.2012 3.1.2014
Oznámení o výběrovém řízení - prodávaný majetek: pozemek st.parcela č. 109, 423m2 v k.ú. Ovčáry u Dřís
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
22.3.2012 25.4.2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011"
(datum zveřejnění na úřední desce kraje bude uvedeno v Informačním systému SEA zde http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP125K)
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
13.3.2012 16.4.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Zdeněk Kašing, Jaroslava Kašingová - RD
Vydal: Úřad městyse Všetaty
12.3.2012 28.3.2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 7.3. 2012 v 19.00 hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obec Ovčáry
29.2.2012 8.3.2012
Veřejné projednání posudku o vlivu na životní prostředí k záměru "Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Záryby - Křenek" se bude konat 6.3.2012 v budově Sokolovny Záryby.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
28.2.2012 8.3.2012
Veřejné projednání posudku o vlivu na životní prostředí k záměru "Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Záryby - Křenek" dne 1.3.2012 se ruší.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
27.2.2012 8.3.2012
Oznámení zahájení územního řízení - Vratislav Srb, Věra Srbová
Vydal: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP
17.2.2012 6.3.2012
Závěrečný účet obce Ovčáry za rok 2011
Vydal: Obec Ovčáry
14.2.2012 8.3.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ovčáry za rok 2011
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
14.2.2012 8.3.2012
VV - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal Krajský úřad Středočeského kraje
10.2.2012 22.3.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2011
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
7.2.2012 13.3.2012
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2011
Vydal: DSO Cecemínsko
7.2.2012 13.3.2012
Veřejné projednání posudku o vlivu na životní prostředí k záměru "Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Záryby - Křenek" se bude konat 1.3.2012 v budově Sokolovny Záryby.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
23.2.2012 27.2.2012
Posuzování vlivů  na ŽP - Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Záryby  - Křenek v k.ú. Záryby, Křenek, Ovčáry u Dřís a Kostelec nad Labem zařazeného do kategorie II
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
23.1.2012 23.2.2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 16.1. 2012 v 19.00 hod.na Obecním úřadě.
Vydal:  Obec Ovčáry
9.1.2012 16.1.2012
Informace o možnosti odevzdání neplatných cestovních dokladů na úřadě městyse Všetaty
Vydal: Úřad městyse Všetaty
2.9.2011 15.11.2013
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2012
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2011
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2010
 Archiv úřední desky 2006 - 2009

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist