Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100
fax: 315 699 633
obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry  - ARCHÍV VYVĚŠENÍ 2013
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 16.12. 2013 v 19.00 hod.v restauraci U Šulcu.
Vydal: Obec Ovčáry
9.12.2013 3.1.2014
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2014
Vydal: Obec Ovčáry
21.11.2013 3.1.2014
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2014
Vydal: DSO Cecemínsko
21.11.2013 3.1.2014
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
18.11.2013 3.1.2014
Zveřejnění záměru obce Ovčáry o pronájmu nemovitosti - nebytových prostor v přízemí budovy bez č.p., zapsaná na LV Č. 10001 v k.ú. Ovčáry
Vydal: Obec Ovčáry
18.11.2013 5.12.2013
Zveřejnění záměru obce Ovčáry o pronájmu nemovitosti - pozemků ve výlučném vlastnictví obce.
Vydal: Obec Ovčáry
18.11.2013 5.12.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 6.11. 2013 v 19.00 hod.v restauraci U Šulcu.
Vydal: Obec Ovčáry
30.10.2013 15.11.2013
Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na stavbu "Obec Ovčáry - Tlaková kanalizace" v k.p. Ovčáry
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí
9.10.2013 25.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Oznámení o době a místě konání voleb
8.10.2013 15.11.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
23.9.2013 15.11.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
23.9.2013 30.9.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 19.8. 2013 v 19.30 hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obec Ovčáry
11.8.2013 9.9.2013
Oznamujeme občanům, že v týdnu od 5.8. - 9.8.2013 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen.
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
 
29.7.2013 9.8.2013
Návrh železničního jízdního řádu k připomínkám
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
Příloha:
NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 15.12.2013 do 13.12.2014
12.7.2013 31.7.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ochranná pásma letiště Vodochody
Vydal: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, č.j.11/730/0090/LKVO/02/13
21.6.2013 24.7.2013
Rozhodnutí o umístění a provedení stavby RD+garáž na pozemku parc.č.311/14 v k.ú. Ovčáry u Dřís, stavebník Jaroslav Mangl, Dana Manglová
Vydal: Úřad městyse Všetaty
17.6.2013 3.7.2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Ovčáry u Dřís
Vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
13.6.2013 22.7.2013
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o výkonu činnosti obecní policie.
Vydal: Obec Ovčáry
12.6.2013 31.7.2020
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
7.6.2013 12.3.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 27.5. 2013 v 19.30 hod.v restauraci U Šulců
Vydal: Obec Ovčáry.
20.5.2013 28.5.2013
Stavební povolení na stavbu skladu stavebního materiálu, stavebník Jaroslav Křeček, Martin Křeček
Vydal: Úřad městyse Všetaty
8.5.2013 24.5.2013
Oznámení o obnově katastrálního operátu k.ú. Ovčáry u Dřís, Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí k.ú. Ovčáry u Dřís
Vydal: Obec Ovčáry
7.5.2012 12.6.2013
Oznámení o spojení ÚŘ+SŘ na stavbu RD na pozemku parc.č. 311/14, 311/15 v k.ú. Ovčáry, stavebník Jaroslav Mangl, Dana Manglová
Vydal: Úřad městyse Všetaty
6.5.2013 22.5.2013
Ode dne 30.04.2013 do dne 30.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1786235/13/2100-14400-200796, kterým se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
 Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2013 17.6.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Vydal: Obec Ovčáry
15.4.2013 28.5.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
15.4.2013 28.5.2013
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Ovčáry a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí ve dnech 13.5.-27.5.2013
Vydal: Obec Ovčáry
12.4.2013 12.6.2013
Oznámení ÚR + SŘ na stavbu: Stavba skladu stavebního materiálu, stavebník Jaroslav Křeček, Martin Křeček
Vydal: Úřad městyse Všetaty
28.3.2013 15.4.2013
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2012
Vydal: DSO Cecemínsko
18.3.2013 28.5.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2012
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
18.3.2013 28.5.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 20.2. 2013 v 19.00 hod.v restauraci U Šulců.
Vydal: Obec Ovčáry
 
11.2.2013 22.2.2013
Změna cen vodného a stočného od 1.1.2013
Vydal: Vodárny Kladno- Mělník
4.12.2012 3.1.2014
Úřad práce varuje před podvodníky !!!
Vydal: ÚP Mělník
23.8.2012 17.6.2013
Vyúčtování čištění odpadních vod pro rok 2012
Vydal: DSO Cecemínsko
28.3.2012 3.1.2014
Informace o možnosti odevzdání neplatných cestovních dokladů na úřadě městyse Všetaty
Vydal: Úřad městyse Všetaty
2.9.2011 15.11.2013
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2014
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2013
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2012
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2011
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2010
 Archiv úřední desky 2006 - 2009

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist