Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100
fax: 315 699 633
obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry   - ARCHÍV VYVĚŠENÍ 2014
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.10.2014
Informace pro veřejnost
22.10.2014 17.2.2015
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 10.12.2014 v 19.00 hod. v restauraci U Šulců. 3.12.2014 12.12.2014
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2015 - příjmová část
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2015 - výdajová část
24.11.2014 12.12.2014
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2015 24.11.2014 12.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Ovčáry 3.11.2014 26.10.2014 5.11.2014
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Ovčáry, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 11.10.2014 5.11.2014
Volby do Zastupitelstva obce Ovčáry, konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Oznámení o době a místě konání voleb
19.9.2014 11.10.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 10.9.2014 v 19.30 hod. v hospodě U Šulců. 2.9.2014 14.9.2014
Volby do Zastupitelstva obce Ovčáry, konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
26.8.2014 11.10.2014
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Sdružení nezávislých kandidátů
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Ovčáry pro všechny
Vydal: MěÚ v Neratovicích
7.8.2014 5.11.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 07/2014
Informace pro veřejnost
30.7.2014 22.10.2014
Informace o zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepcím "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020" a "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje".
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP169K
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP125K
Rozeslání návrhu koncepce´- GCTC Středočeský kraj
PRK_SČK_rozeslání

 
11.7.2014 2.9.2014
Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014
Informace o potřebných počtech podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružené nezávislých kandidátů

Vydal: Město Neratovice
30.6.2014 2.9.2014
INFOMACE ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Vydal: MěÚ Neratovice, Č.j.: MěÚN/29721/2014
23.6.2014 2.9.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 23.6. 2014 v 19.30 hod. v hospodě U Šulců. 16.6.2014 24.6.2014
Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Ovčáry
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování

Příloha: Návrh zadání ÚP Ovčáry
29.5.2014 8.7.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věci na rok 2014 od 30.4. do 2.6.2014
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2014 28.7.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Oznámení o době a místě konání voleb
24.4.2014 26.5.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 28.4. 2014 v 19.30 hod.v hospodě U Šulců.
 
20.4.2014 29.4.2014
Závěrečný účet obce za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Vydal: Obec Ovčáry
8.4.2014 29.4.2014
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2013
Vydal: DSO Cecemínsko
8.4.2014 29.4.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam
Informace pro veřejnost
3.4.2014 30.7.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.3.2014 26.5.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/020204-G
24.3.2014 30.7.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
4.3.2014 30.7.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 26.2. 2013 v 19.00 hod.na obecním úřadě.
 
19.2.2014 28.2.2014
Závěr zjišťovacího řízení "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
16.1.2014 12.3.2014
Upozornění k dani z nemovitých věci pro rok 2014
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
6.1.2014 28.7.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti panu Vladimíru Černému
Vydal: Obecní úřad Ovčáry
30.12.2013 16.1.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 16.12. 2013 v 19.00 hod.v restauraci U Šulcu.
Vydal: Obec Ovčáry
9.12.2013 3.1.2014
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2014
Vydal: Obec Ovčáry
21.11.2013 3.1.2014
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2014
Vydal: DSO Cecemínsko
21.11.2013 3.1.2014
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
18.11.2013 3.1.2014
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
7.6.2013 12.3.2014
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2014
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2013
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2012
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2011
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2010
 Archiv úřední desky 2006 - 2009

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist