Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100
fax: 315 699 633
obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry   - ARCHÍV VYVĚŠENÍ 2015 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení o zastavení správního řízení
Vydal: Obec Ovčáry, c.j.: 242/2015/5
16.12.2015 4.1.2016
Matrika Všetaty
Oznamujeme Vám tímto, že posledním úředním dnem roku 2015 na Úřadě městyse Všetaty bude středa 23.12.
15.12.2015 4.1.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.11.2015
Informace pro veřejnost
11.12.2015 11.3.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 14.12.2015 v 19.00 hod.
v restauraci U Šulců.
7.12.2015  15.12.2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 20.11.2015 15.12.2015
DSO Cecemínsko - návrh rozpočtu na rok 2016 dle paragrafů 11.11.2015 15.12.2015
Oznámení o záměru obce pronajmout nebytové prostory ve vlastnictví obce Ovčáry 6.11.2015 30.11.2015
Výzva k podání nabídky koncesním řízení malého rozsahu "Provozovatel kanalizace DSO Cecemínsko". 6.11.2015 15.12.2015
Veřejná vyhláška - zahájeno správní řízení o vydání deklaratorního rozhodnutí o existenci či neexistenci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích p.č. 311/64 a p.č. 311/66 v k.ú. Ovčáry u Dřís, obec Ovčáry 30.9.2015 19.10.2015
Informace o přerušení dodávky elektřiny dne 30.9.2015 23.9.2015 19.10.2015
Informace o přerušení dodávky elektřiny dne 8.10.2015 23.9.2015 19.10.2015
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 12.10.2015 v 19.00 hod. v restauraci U Šulců. 5.10.2015 13.10.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2015
Informace pro veřejnost
14.9.2015 15.12.2015
ČEZ - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
11.9.2015 6.5.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti, výzva účastníkům řízení, Stanislavě Králové. 9.9.2015 25.9.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti, oznámení o výslechu svědků, Stanislavě Králové. 19.8.2015 9.9.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti, zahájení řízení, Stanislavě Králové. 29.7.2015 19.8.2015
Nakládání s vodami - sdělení vodoprávního úřadu MěÚ Neratovice.
Vydal: MĚÚ Neratovice
22.7.2015 20.5.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
16.7.2015 9.9.2015
S d ě l e n í - od 8. do 16. srpna 2015 nebude matrika ve Všetatech moci vykonávat svou činnost. 16.7.2015 19.8.2015
Návrh Územního plánu Ovčáry.pdf
Opatření obecní povahy č. 1/2015 - Územní plán Ovčáry -text-návrh.pdf
OOP-text-návrh.doc
Přílohy:
1-T-LEG-ZCU.pdf
2-T-LEG-HV.pdf
3-T-LEG-VPS.pdf
4-T-LEG-KOO.pdf
5-T-LEG-ZPF.pdf
6-T-LEG-SV.PDF
26.6.2015 9.9.2015
Návrh železničního jízdního řádu pro období 2015 - 2016
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy
26.6.2015 11.8.2015
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce - pozemek p.č. 1062/1 a 1062/10 25.6.2015 9.9.2015
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce - pozemek p. č. 452/38 25.6.2015 9.9.2015
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 15.6.2015 v 19.30 hod. v restauraci U Šulců. 8.6.2015 15.6.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.5.2015
Informace pro veřejnost
30.5.2015 14.9.2015
Veřejná vyhláška - Stanovení změny záplavového území Labe na území Středočeského kraje. 
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje, Číslo jednací: 073794/2015/KUSK
30.5.2015 9.9.2015
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí. 29.4.2015 15.6.2015
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředník ÚSC - referent stavebního úřadu městyse Všetaty 21.4.2015 20.5.2015
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Ovčáry.
 
21.4.2015 7.5.2015
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 20.4.2015 v 19.30 hod. v restauraci U Šulců.
 
13.4.2015 21.4.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření DSO Cecemínsko za rok 2014
Závěrečný účet DSO Cecemínsko  za rok 2014
3.4.2015 21.4.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ovčáry za rok 2014
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
3.4.2015 21.4.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
Vydal: Obec Ovčáry
3.4.2015 21.4.2015
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 2.4.2015 9.9.2015
Návrh opatření obecné povahy (Národní plán povodí Labe) 2.4.2015 30.5.2015
Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy týkajícího se změny stanovení záplavového území vodního toku Labe na území Středočeského kraje (říční km 826,613 až 935,713).
Krajský úřad Středočeského kraje, č.j.045351/2015/KUSK
21.3.2015 7.4.2015
Nařízení města Mělník č. 1/2015, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. 3.3.2015 30.5.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2015
Informace pro veřejnost
17.2.2015 30.5.2015
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat 16.2.2015 v 19.00 hod. v restauraci U Šulců. 9.2.2015 17.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“
 
6.1.2015 2.2.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.10.2014
Informace pro veřejnost
22.10.2014 17.2.2015
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2015
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2014
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2013
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2012
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2011
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2010
 Archiv úřední desky 2006 - 2009

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist