Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100

obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry - ARCHÍV VYVĚŠENÍ 2016
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Obce Ovčáry 14.12.2016 2.1.2017
Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změněných map BPEJ pro k.ú. Ovčáry u Dřís. 6.12.2016 16.1.2017
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017 6.12.2016 16.1.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 14.12.2016 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců 6.12.2016 15.12.2016
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2017 29.11.2016 15.12.2016
Rozhodnutí - Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace 18.11.2016 5.12.2016

Oznámení o záměru obce pronajmout nebytové prostory ve vlastnictví obce - nebytové prostory v přízemí budovy bez č.p. nebo č.e. (víceúčelová stavba), která je součástí pozemku stp.č. 355 v k.ú. Ovčáry.
9.11.2016 29.11.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 31.10. 2016 v 19.00 hod. na obecním úřadě. 22.10.2016 1.11.2016
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecní povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škold na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
Příloha:
Návrh Opatření obecné povahy
18.10.2016 31.12.2016
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2017 15.10.2016 1.11.2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH -umístění dopravního značení. 14.10.2016 31.12.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR - druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 28 Mělník se uskuteční  14. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin a 15. 10. 2016 od 8:00 – 14:00 hodin.
Hlasovací lístky postupujících kandidátů budou k dispozici ve volebních místnostech.
10.10.2016 16.10.2016
Oznámení - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Ovčáry
Přílohy:
Návrh OOP - text, ÚP Ovčáry.
1-T-LEG-ZCU.pdf
2-T-LEG-HV.pdf
3-T-LEG-VPS.pdf
4-T-LEG-KOO.pdf
5-T-LEG-ZPF.pdf
6-T-LEG-SV.pdf
 
5.10.2016 14.11.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemmních komunikacích na silnici II/331, III/24420 a místní komunikaci v obci Ovčáry, 4.10.2016 1.11.2016
Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Dřísy 3.10.2016 15.11.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)
Informace pro veřejnost
27.9.2016 1.3.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti paní Romaně Lískovcové. 26.9.2016 18.10.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložní písemnosti panu Martinu Oberreiterovi. 26.9.2016 18.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Oznámení o době a místě konání voleb
20.9.2016 18.10.2016
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 12.9.2016 6.12.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti paní Romaně Lískovcové, Oznámení o výslechu svědků, č.j. 190/2016/EO 31.8.2016 20.9.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti panu Martinu Oberreiterovi, Oznámení o výslechu svědků,  č.j. 189/2016/EO 31.8.2016 20.9.2016
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - úpravy a doplnění dopravního značení v obci Ovčáry., naše č.j. 222/2016 25.8.2016 11.10.2016
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.8.2016 18.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.8.2016 18.10.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti panu Martinu Oberreiterovi, Oznámení o zahájení řízení č.j. EO-189/16/EO 10.8.2016 29.8.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti paní Romaně Lískovcové, Oznámení o zahájení řízení č.j. EO-190/16/EO 10.8.2016 29.8.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání a vystavení Návrhu zadání územního plánu Záryby. 13.7.2016 15.11.2016
Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace III/24424 v k. ú. Čečelice 30.6.2016 6.12.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 29.6. 2016 v 19.30 hod. na obecním uřadě.
 
22.6.2016 30.6.2016

Dražební vyhláška 031 Ex 1556/13 - 46 – dobrovolná dražba

 
13.6.2016 12.7.2016
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02.
Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce Ovčáry nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/urednideska..
Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

Přílohy:
MZP_OOP_priloha2_pripominky.pdf
MZP_OOP_zlepsovani_kvality_ovzdusi.pdf
MZP_OOP_priloha3.pdf
MZP_program_zlepsovani_kvality_ovzdusi_CZ02.pdf

 
7.6.2016 30.8.2016
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce 7.6.2016 30.6.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 6.6. 2016 v 19.30 hod. na obecním úřadě. 30.5.2016 7.6.2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se STANOVUJE MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU na pozemních komunikacích v katastrálním území obcí Ovčáry, Čečelice, Byšice 20.5.2016 7.6.2016
Stavební povolení na stavbu: Rekonstrukce komunikace III/24420 Nedomice 20.5.2016 7.6.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2015
 
18.5.2016 7.6.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj.
 
29.4.2016 30.5.2016
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU OVČÁRY
Přílohy:
Opatření obecné povahy č. 1/2016, Územní plán Ovčáry.
1-T-LEG-ZCU.pdf
2-T-LEG-HV.pdf
3-T-LEG-VPS.pdf
4-T-LEG-KOO.pdf
5-T-LEG-ZPF.pdf
6-T-LEG-SV.pdf

 
18.4.2016 24.5.2016
Veřejná vyhláška - Nařízení ústního jednání "Rekonstrukce komunikace III/244420 Nedomice, Ovčáry, Všetaty" 13.4.2016 29.4.2016
VV - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu.
 Vydal MĚÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy, Č.j.: MěÚN/15132/2016
24.3.2016 9.4.2016

Oznámení k pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v k.ú. Ovčáry
23.3.2016 20.5.2016
VV - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ OHLÁŠENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - Rekonstrukce komunikace III/24420 Nedomice, Vydal MĚÚ Neratovice, odbor správy majetku, Č.j.: MěÚN/13947/2016 23.3.2016 9.4.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx)
Informace pro veřejnost
11.3.2016 27.9.2016
Závěrečný účet DSO Cecemínsko 2015.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2015 (1).pdf
Příloha 122015.pdf
Fin 2 12 122015.pdf
Rozvaha 122015.pdf
Výkaz zisků a ztráty 2015.pdf
 
11.3.2016 7.6.2016
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 9. 3. 2016 v 19.00 hod. v restauraci U Šulců. 2.3.2016 10.3.2016
Oznámení o zámeru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce pozemek p.c. 452/41 o výměře 148 m2
Vydal Obec Ovčáry
16.2.2016 3.3.2016
Veřejná vyhláška - byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016)
Vydal Krajský úřad Středočeského kraje, č.j. 012942/2016/KUSK
28.1.2016 22.2.2016
Dražební vyhláška č.j.: 054 EX 1550/09 - 308 14.1.2016 20.5.2016
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Opatření obecné povahy vydává Národní plán povodí Labe
 
14.1.2016 2.2.2016
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pani Janu Kučovi
Vydal: MĚÚ Kostelec nad Labem
8.1.2016 25.1.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení o zastavení správního řízení
Vydal: Obec Ovčáry, c.j.: 242/2015/5
16.12.2015 4.1.2016
Matrika Všetaty
Oznamujeme Vám tímto, že posledním úředním dnem roku 2015 na Úřadě městyse Všetaty bude středa 23.12.
15.12.2015 4.1.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.11.2015
Informace pro veřejnost
11.12.2015 11.3.2016
ČEZ - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
11.9.2015 6.5.2016
Nařízení Města Neratovice č. 3 ze dne 16. prosince 2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor ŽP
13.1.2010 6.12.2016
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2017
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2016
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2015
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2014
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2013
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2012
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2011
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2010
 Archiv úřední desky 2006 - 2009

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist