Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100

obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry - ARCHÍV VYVĚŠENÍ 2017 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
14.12.2017 15.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
14.12.2017 15.1.2018
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 11.12. 2017 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců. 2.12.2017 13.12.2017
Informace o vydané územním plánu Ovčáry 30.11.2017 20.12.2017
SPÚ - Oznámení o zahájení řízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí k.ú. Všetaty a k.ú. Chrást u Tišic.  24.11.2017 21.12.2017
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Ovčáry na období 2018-2020.  24.11.2017 13.12.2017
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2018.
Příloha k Návrhu rozpočtu 2018.pdf
24.11.2017 13.12.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/331 v obci Ovčáry. 15.11.2017 4.12.2017
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v části k.ú. Ovčáry u Dřís a na části k.ú. Chrást u Tišic. 11.11.2017 21.12.2017
Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí  k. ú. Všetaty a k.ú. chráást u Tišic - Oznámení o zjištování průběhu hranic. 11.11.2017 21.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Cecemínsko na období 2018 - 2020. 11.11.2017 13.12.2017
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 8.11.2017 24.11.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
7.11.2017 29.1.2018

Oznámení vydání územního plánu Ovčáry
Opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se vydává ÚP Ovčáry
1-T-LEG-ZCU.pdf
2-T-LEG-HV.pdf
3-T-LEG-VPS.pdf
4-T-LEG-KOO.pdf
5-T-LEG-ZPF.pdf
6-T-LEG-SV.pdf
 
7.11.2017 23.11.2017
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2018 dle paragrafů 6.11.2017 13.12.2017
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Pokyny k podání žádostic
1.11.2017 4.12.2017
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 3/2017 o místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. 17.10.2017 6.11.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 25.10. 2017 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců 17.10.2017 31.10.2017
Dražební vyhláška 191 EX 573/16-51 5.10.2017 9.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb.
29.9.2017 31.10.2017
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2017 (xlsx)
Informace pro veřejnost
25.9.2017 10.4.2018
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
25.9.2017 31.10.2017
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.9.2017 30.11.2018
MZE - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 14.9.2017 30.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
2.9.2017 31.10.2017
Oznámení k záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce - části pozemku p.č. 1062/1 23.8.2017 13.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
21.8.2017 31.10.2017
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 1.8.2017 4.9.2017
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 2/2017, o místních poplatcích. 27.7.2017 14.8.2017
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 27.7.2017 14.8.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 26.7. 2017 v 19.30 hod. v hospodě U Šulců 18.7.2017 27.7.2017
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Spouštěná studna S1 na pozemku parc.č.  204/5 11.7.2017 27.7.2017
Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky ve vlastnictví obce - p.č. 181/3, 181/4, části pozemků 179/7, 179/9, 181/1, 1141/4 za účelem provozování fotbalového, sportovního hřiště. 4.7.2017 27.7.2017
Oznámení o záměru obce pronajmout nebytové prostory ve vlastnictví obce - nebytové prostory v přízemí budovy bez č.p. nebo č.e. (víceúčelová stavba) 4.7.2017 27.7.2017
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Spouštěná studna S1 na pozemku parc. č. 204/5. 16.6.2017 3.7.2017
Opatření obecné povahy 38/2017, kterým se na vodní cestě Křenecké jezero vymezuje část vodní cesty
pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Vydal: Státní plavební správa
Příloha: mapka vymezené vodní plochy pro vodní lyžování
2.6.2017 19.6.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí na rok 2017 28.4.2017 29.5.2017
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 13/2017a výzva k uplatnění připomínek, kterým se na dvodní cestě Křenecké jezero vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem. 25.4.2017 15.5.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry, které se bude konat ve čtvrtek 27.4. 2017 19.4.2017 28.4.2017
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Ovčáry u Dřís. 11.4.2017 28.4.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ovčáry za rok 2016
3.4.2017 28.4.2017
Závěrečný účet obce Ovčáry za rok 2016 3.4.2017 28.4.2017
Pozvánka Honebního společenství Ovčáry - Nedomice na jednání řádné Valné hromady, která se koná 1.4.2017 22.3.2017 20.4.2017
Návrh zadání ÚP Všetaty
Zadání ÚP Všetaty.
18.3.2017 20.4.2017
DSO Cecemínsko - Závěrečný účet 2016.
DSO Cecemínsko - rozvaha.
DSO Cecemínsko - výkaz zisků a ztráty.
DSO Cecemínsko - příloha.
DSO Cecemínsko - Fin 2-12.
DSO Cecemínsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
 
16.3.2017 28.4.2017
Rozhodnutí o umístění stavby "Vrtaná studna na parc. č. 527/96 v k.ú. Ovčáry u Dřís 16.3.2017 3.4.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, č. j. SVS/2017/032268-S - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy, v katastru obce Záryby   13.3.2017 27.3.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, č. j. SVS/2017/031696-S - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy, v katastru obce Kostelec nad Labem 10.3.2017 27.3.2017
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2017 (xlsx)
Informace pro veřejnost
1.3.2017 25.9.2017
Veřejná vyhláška - Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 4 ÚP Dřísy 1.3.2017 20.4.2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mění mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/017199-S ze dne 5.2.2017, (dále jen „MVO“),
1.3.2017 10.3.2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v úterý 28.2. 2017 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců 20.2.2017 1.3.2017
MŽP,č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17 - Veřejná vyhláška - OOP stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
 
13.2.2017 1.3.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy: Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Záryby č.k.ú. 791016.
Příloha: Mapka ochranného pásma

 
9.2.2017 13.3.2017
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy v ochranném pásmu stanoveném v katastrálním území 717118 Ovčáry u Dřís:
Pokyny pro drobnochovatele.
Nařízení Státní veterinární správy pro Středočeský kraj.
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost.
Mapka ochranných pásem.
Sčítací listy 1
Sčítací listy 2


Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem vysocepatogenní aviární influenzy pro období jaro 2017 ve Středočeském kraji

 
6.2.2017 10.3.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. a obci Ovčáry. 2.2.2017 20.2.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Obce Ovčáry 14.12.2016 2.1.2017
Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změněných map BPEJ pro k.ú. Ovčáry u Dřís. 6.12.2016 16.1.2017
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017 6.12.2016 16.1.2017
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)
Informace pro veřejnost
27.9.2016 1.3.2017
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2017
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2016
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2015
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2014
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2013
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2012
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2011
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2010
 Archiv úřední desky 2006 - 2009

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist