Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100

obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry - SOUPIS ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMETŮ 2018 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Oznámení - Veřejná vyhláška zahájení vystavení a projednání Návrhu Územního plán obce Záryby. 3.12.2018 23.1.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 10.12.2018 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců. 1.12.2018 12.12.2018
Oznámení o záměru obce pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy bez č.p. nebo č.e. (víceúcelová stavba), ve vlastnictví obceOvčáry. 23.11.2018 12.12.2018
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2019 23.11.2018 12.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2019:. 
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019 dle paragrafů.pdf
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019 dle položek.pdf
Svazek obcí Cecemínsko - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU.pdf
 
13.11.2018 12.12.2018
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021.doc 13.11.2018 12.12.2018
Dražební vyhláška č.j.: 192 EX 10/05 - 50   31.10.2018 30.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Ovčáry 31.10.2018 23.10.2018 7.11.2018
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2018 (xlsx)
Informace pro veřejnost (doc)
 
12.10.2018 23.10.2019
Dražební vyhláška č.j.: 080 EX 227/16 - 639   4.10.2018 23.11.2018
Oznámení o době a místě konání voleb 18.9.2018 8.10.2018
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 24.9.2018 v 19.30 hod. v hospodě U Šulců. 17.9.2018 8.10.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstranění stromoví 10.9.2018 8.9.2020
Volby do Zastupitelstva obce Ovčáry konané ve dnech 5. a 6. října 2018.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
5.9.2018 8.10.2018
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 31.8.2018 4.4.2019
MĚÚ v Neratovicích - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany "Ovčáry pro všechny".
MĚÚ v Neratovicích - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany "Sdružení nezávislých kandidátů".
14.8.2018 29.10.2018
Volby do Zastupitelstva obce Ovčáry konané ve dnech 5. a 6. října 2018.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
13.8.2018 8.10.2018
KoPÚ Ovčáry u Dřís, s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Chrást u Tišic a k.ú. Nedomice - oznámení o vyložení soupisu nároků. 10.8.2018 5.9.2018
Volby do Zastupitelstva obce Ovčáry konané ve dnech 5. a 6. října 2018.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
27.7.2018 8.10.2018
KoPÚ Nedomice - oznámení o ustanovení opatrovníka pro účastníky řízení KoPÚ Nedomice. 12.7.2018 3.4.2019
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 26.6.2018 29.10.2018
Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí konané ve dnech 5.10.2018 a 6.10.2018. 26.6.2018 8.10.2018
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022. 22.6.2018 8.10.2018
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice, vydal Státní pozemkový úřad 20.6.2018 3.4.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís, vydal Státní pozemkový úřad 19.6.2018 3.4.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 20.6.2018 v 19.30 hod. v hospodě U Šulců 13.6.2018 21.6.2018
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA č.j. 106 EX 729/10-232 17.5.2018 28.6.2018
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 2.5.2018 2.6.2018
Verejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat ve středu 9.5.2018 v 19.30 hod. v hospodě U Šulců 2.5.2018 14.5.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 26.4.2018 29.5.2018

Návrh závěrečného účtu obce Ovčáry za rok 2017.pdf
1. Fin 2-12 2017.pdf
2. Rozvaha 2017 Ovčáry.pdf
3. VZZ 2017.pdf
4. Příloha 2017 Ovčáry.pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.pdf
Návrh závěrečného účtu 2017.pdf

 
11.4.2018 10.5.2018

Návrh závěrečného účtu svazku obcí Cecemínsko za rok 2017.
Cecemínsko - Výkaz Fin 2-12.pdf
Cecemínsko - Příloha.pdf
Cecemínsko - Rozvaha .pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - Cecemínsko.pdf
Návrh závěrečného účtu Cecemínsko 2017.pdf
Cecemínsko - Výkaz zisku a ztráty.pdf

 
11.4.2018 10.5.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1754643/18/2100-11460-200796, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 11.4.2018 14.5.2018
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2018 (xlsx)
Informace pro veřejnost
10.4.2018 12.10.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti: adresát Květoslava Pospíšilová - Oznámení o zahájení řízení č.j. 73/2018/EO 28.3.2018 16.4.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti: adresát Petr Marek - Oznámení o zahájení řízení č.j. 72/2018/EO 28.3.2018 16.4.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti: adresát Marek Šidlo - Oznámení o zahájení řízení č.j. 71/2018/EO 28.3.2018 16.4.2018
Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu Tišice 11.3.2018 30.4.2018
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 5. 3. 2018 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců 26.2.2018 8.3.2018
SPÚ - Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu v k.ú. Ovčáry u Dřís. 7.2.2018 9.3.2018
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nedomice s částí k.ú. Všetaty a komplexní pozemková úprava k.ú Ovčáry u Dřís s částí k.ú. Všetaty a Chrást u Tišic - zápis z úvodního jednání. 1.2.2018 28.2.2018
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 12.2. 2018 v 19.00 hod. v hospodě U Šulců 5.2.2018 22.2.2018
Výsledky II. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Ovčáry 27.1.2018 5.2.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA 15.1.2018 29.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Přehled o telefonním spojení do volební místnosti v Neratovicích a spádových obcí
8.1.2018 29.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
7.11.2017 29.1.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.9.2017 30.11.2018
 Sejmuté dokumenty z úřední desky 2018

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist