Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100

obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry - SOUPIS ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMETŮ 2020 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ „IV. etapy sítě tlakové kanalizace obce Ovčáry“   22.12.2020 8.1.2021

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 14.12.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti
6.12.2020 15.12.2020

Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2021

Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2021
26.11.2020 15.12.2020
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2021 24.11.2020 15.12.2020
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Ovčáry na roky 2021 - 2023. 24.11.2020 15.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 10.11.2020 19.2.2021
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 9.11.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 1.11.2020 9.11.2020
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2020 (xls)
Informace pro veřejnost (pdf)
 
24.9.2020 8.3.2021

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB HLASOVÁNÍ (drive-in) - pro osoby, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covid-19 - UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH STANOVIŠŤ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

22.9.2020 16.10.2020
Návrh zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Dřísy. 14.9.2020 16.10.2020
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 13.9.2020 16.10.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
13.9.2020 16.10.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
 
4.9.2020 16.10.2020
Pozvánka - Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 7.9.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti   30.8.2020 8.9.2020
OOP_Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – „Ovčáry - rekonstrukce vážních míst - instalace technologie“, silnice č. II/331, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118). 24.8.2020 8.9.2020
OOP_Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – II/331, část ul. Boleslavská, k.ú. Tišice (767361) a k.ú. Chrást u Tišic (767344) 24.8.2020 8.9.2020
Oznámení o záměru obce vložení majetku do hospodaření 22.8.2020 8.9.2020

Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
Návrh GP (1).pdf
22.8.2020 8.9.2020
SPÚ - Oznámení - svolání závěrečného jednání - KoPÚ Ovčáry u Dřís. 11.8.2020 2.9.2020
SPÚ - Oznámení - svolání závěrečného jednání - KoPÚ Nedomice. 11.8.2020 2.9.2020
 Veřejná vyhláška - návrh výroku ÚR - Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ovčáry
Přílohy:
28JV19-E-EI 0.2.pdf
28JV19-E-EI 0.3.pdf
28JV19-E-EI 0.4.pdf

 
31.7.2020 16.8.2020
Ministerstvo zemědělství, č.j.: 33784/2020-MZE-16212 - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,  30.7.2020 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
na pozemní komunikaci – „Ovčáry - rekonstrukce vážních míst“ silnice č. II/331, k.ú.Ovčáry u Dřís (717118)
10.7.2020 30.7.2020
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 6.7.2020 8.4.2021
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 6.7.2020 31.5.2021
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2020 (xls)
Informace pro veřejnost (pdf)
 
9.3.2020 24.9.2020
OZNÁMENÍ A VÝZVA - Oznámení páté úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Neratovice 2020 6.3.2020 2.9.2020
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 8.6.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 30.5.2020 9.6.2020
Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce.pdf
Návrh - geometrický plán.pdf
23.5.2020 9.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019.
Fin_31.12.2019.
Rozvaha_31.12.2019.
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.

 
20.5.2020 9.6.2020
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 20.5.2020 10.7.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU TIŠICE 12.5.2020 10.7.2020
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů - Daň z nemovitých věcí na rok 2020, č.j. 1915810/20/2100-11460-200796 27.4.2020 1.6.2020
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019. 7.4.2020 9.6.2020
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – oprava povrchu komunikace III/10158 v obci Dřísy
SEDOS - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
20.3.2020 3.4.2020
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 10.2.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 1.2.2020 14.2.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
Zajišťování běžné údržby silnic II. a III. třídy v rozsahu přílohy č. 5 vyhl. MDaS č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v působnosti silničního správního úřadu Neratovice
21.1.2020 7.2.2020
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se upravuje přechodná úprava provozu - oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro rok 2020 9.1.2020 21.1.2020
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o výkonu činnosti obecní policie.
Vydal: Obec Ovčáry
12.6.2013 31.7.2020
 

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist