Obsah stránky

KANALIZACE 1. ETAPA

neděle, 02. září 2012 | KANALIZACE

Ve středu 14. září 2012 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod (ČOV) , nacházející se v katastru obce Dřísy.

Stavba ČOV a první etapy tlakové kanalizace vybudované za 71 418 tisíc korun, bude sloužit občanům Dřís,Ovčár a Nedomic, sdružených ve Svazku Cecemínsko. Tyto obce na stavbu obdržely dotaci ve výši 43 200 tisíc korun z Evropské unie v rámci programu rozvoje venkova MZ ČR.Postupně se ještě na ČOV napojí další dvě obce, Sudovo Hlavno a Lhota
Stavba kromě centrální ČOV 1950 EO, výtlak Nedomice – Dřísy, zahrnuje i 138 kanalizačních přípojek ve zmiňovaných obcích (Dřísy 81 ks, Ovčáry 36 ks a Nedomice 22 ks). V srpnu 2010 započaly první stavební práce. Předání hotového díla se uskutečnilo v termínu k 31. 8. 2011 a následně proběhly kolaudace jednotlivých částí ČOV, kanalizačních stok a podružných sběračů v jednotlivých obcích.
 

    DOTACE - ČOV a tlaková kanalizace

Státní zemědělský intervenční fond dne 4. března 2010 schválil Žádosti o dotaci
v rámci 8. kola příjmu žádostí (6. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova. Schválena byla společná žádost obce Dřísy, Nedomice a Ovčáry, označená jako "Cecemínsko - ČOV  a tlaková kanalizace - I. etapa" , ve výši 43 200 000 Kč. Dotace byla podána v rámci Programu rozvoje venkova, osa III., podopatření III.2.1.1. - Obnova a rozvoj vesnic, bod b) - vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.